Hướng dẫn cách check tem QR Xác thực sản phẩm của Sắc Mộc Lam Mới nhất T6-2019

Thông báo mới của Sắc Mộc Lam Từ 15/6/2019 Sắc Mộc Lam thay đổi mẫu tem QR xác thực sản phẩm, nhằm mục đích đồng bộ mẫu tem xác thực của toàn bộ các sản phẩm của công ty TNHH MTV Sắc Mộc Lam. Chi tiết thay đổi như sau: – thay đổi theo mẫu [xem thêm]