Hướng dẫn sử dụng Sắc Mộc Lam

Cách sử dụng Sắc Mộc Lam Rửa mặt sạch với sửa rửa mặt Trong 7 ngày đầu thoa mỏng để 15 phút rồi rửa sạch 7-15 ngày sau tăng thời gian lên 30 phút. thỏa mỏng bã đều khắp mặt và rửa sạch Qua 15 ngày tăng thời gian lên 1 tiếng. chỗ nào bị [xem thêm]